U okviru Međunarodnog festivala folklora „Srem Folk Fest”, svake godine u Sremskoj Mitrovici održava se Tamburaško veče „Od begeša do prima — za nezaborav: Milenko Bobić”, u čast čoveku čije je ime sinonim za tamburu u Sremskoj Mitrovici.

Milenko je bio pokretač tamburaške sekcije davne 1973. godine, kompozitor muzike za tamburu, dugogodišnji dirigent Tamburaškog orkestra „Srem” Centra za kulturu „Sirmiumart” (u kom je bio zaposlen), prijatelj i kolega. Zahvaljujući njegovom neumornom pedagoškom radu i ljubavi prema tamburi, mnogi su ovladali tehnikom sviranja tamburice.

Tamburaško veče, pod pokroviteljstvom Grada Sremska Mitrovica, održava se 15. avgusta, na prostoru rimskih iskopinama Žitnog trga. Tokom večeri nastupaju brojne tamburaške „bande”, u kojima je bar jedan član bio Milenkov učenik. Repertoar koji izvode je raznovrstan — od prave „kafanske” tamburaške pesme, preko klasične i zabavne muzike, pa sve do autorskih kompozicija.